IZDAVANJE ODOBRENJA ZA IZVOĐENJE BAKLJADE, VATROMETA I SL.

Ministarstvo unutrašnjih poslovaUprava policije
Šifra postupka: 
MUP.UP.SPKLPE.OAPE.10
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoni
Amira Zornićviši samostalni referent za oružje 033/286-992
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Utvrđivanje opravdanosti zahtjeva za izdavanje odobrenja za izvođenje bakljade, vatrometa i slične priredbe, radi zaštite javne sigurnosti.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, član 200., “Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 2/98 i 48/99; Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, član 6., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 18/07 i 07/08.

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknade
Taksa na rješenje za izdavanje odobrenja za izvodjenje bakljade,vatrometa i slične priredbe8 KM

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Adresa, općina i mjesto stanovanja
Kontakt telefon
Naziv pravnog lica
Sjedište pravnog lica
Mjesto održavanja priredbe
Vrijeme održavanja priredbe
Svrha održavanja priredbe
Broj baklji, odnosno količina pirotehničkih sredstava koja će se upotrijebiti
Podaci o licu koje će rukovati pirotehničkim sredstvima
Mjere osiguranja koje će se preduzeti

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Rješenje o upisu u sudski registar izvođačaNadležni sudOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o poreznoj registraciji izvođačaPorezna upravaOvjerena kopija
Potvrda stručnog znanja za lica koja će rukovati eksplozivnim materijamaOvlašteni organOvjerena kopija
Specifikacija pirotehničkih sredstava predviđenih za upotrebu vatrometaIzvođačOriginal
Potvrda profesionalne vatrogasne brigadeProfesionalna vatrogasna brigadaOriginal
Potvrda zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona SarajevoZavod za hitnu med.pomoć KSOriginal
Ugovor o vršenju usluga između organizatora i izvođačaOvlašteni organOriginal
Potvrda-izjava odgovornog lica o bezbjedonosnim uslovima za izvođenje vatrometaIzvođačOvjerena kopija
Rješenje o registraciji prometa oružjem i vojnom opremom izvođača , certifikat za uvoznikaMinistarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosaOvjerena kopija
Rješenje o obavljanju prometa eksplozivnim materijamaFederalno Ministarstvo unutrašnjih poslovaOvjerena kopija
Dokaz o uplati administratvne takse (taksene marke)Kanton SarajevoOvjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenje
Zakonski rok rješavanja 60 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 15 dana.