UVJERENJE O ČINJENICAMA O KOJIMA SE VODI SLUŽBENA EVIDENCIJA

Ministarstvo unutrašnjih poslovaUprava policije
Šifra postupka: 
MUP.UP.SPKLPE.OAPE.07
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoni
Fahir Hurićistražitelj033/226-676 lok.106
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Izdavanje uvjerenja i potvrda o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija radi ostvarenje i zaštite prava podnosilaca u drugim postupcima.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, član 169., “Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 2/98 i 48/99.

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknade
Taksa za uvjerenje4 KM

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Adresa, općina i mjesto stanovanja
Kontakt telefon
Opis događaja
Razlog izdavanja potvrde ili uvjerenja

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Lična karta na uvidMUP Na uvid

Ostale informacije

RokObavještenje
Zakonski rok rješavanja 5 dana.Rok za izdavanje uvjerenja iz službene evidencije 1 dan.