ODOBRENJA ZA NABAVKU I PRIJEVOZ EKSPLOZIVNIH MATERIJA

Ministarstvo unutrašnjih poslovaUprava policije
Šifra postupka: 
MUP.UP.SPKLPE.OAPE.06
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

PozicijaTelefon / telefoniMail
Viši stručni saradnik za provođenje propisa o oružjuPU Stari grad 033-283-142pu.starigrad@mup.ks.gov.ba
Viši samostalni referent za provođenje propisa o oružjuPU Centar 033-283-212pu.centar@mup.ks.gov.ba
Viši stručni saradnik za provođenje propisa o oružjuPU Novo Sarajevo 033-283-312pu.novosarajevo@mup.ks.gov.ba
Viši stručni saradnik za provođenje propisa o oružjuPU Novi Grad 033-471-408pu.novigrad@mup.ks.gov.ba
Viši stručni saradnik za provođenje propisa o oružjuPU Ilidža 033-586-336pu.ilidza@mup.ks.gov.ba
Viši samostalni referent za provođenje propisa o oružju PU Hadžići i Trnovo 033-290-573pu.hadzici.trnovo@mup.ks.gov.ba
Viši stručni saradnik za provođenje propisa o oružjuPU Vogošća 033-580-828pu.vogosca@mup.ks.gov.ba
Viši stručni saradnik za provođenje propisa o oružjuPU Ilijaš 033-292-369pu.ilijas@mup.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Utvrđivanje opravdanosti podnosioca zahtjeva za nabavku i prijevoz eksplozivnih materija.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, član 200., “Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 2/98 i 48/99 Zakon o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova, čl.15., 16. i 28., “Službeni list Socijalističke republike Bosne i Hercegovine” broj: 39/89 i 36/90.

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za odobrenje za prijevoz oružja, municije ili eksplozivnih materija20 KM Taksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Podnosilac zahtjeva
Naziv pravnog lica
Sjedište pravnog lica
Podaci o odgovornom licu
Vrsta i količina eksplozivnih materija
Način pakovanja
Podaci o vozilu kojim se vrši prevoz
Broj ADR
Podaci o vozaču vozila i njegov broj ADR
Datum prevoza i vrijeme prevoza
Relacija prevoza
Krajnje odredište
Okolnosti puta i saobraćaja na pravcima prevoza
Svrha prevoza
Svrha nabavke
Podaci o licima koji će rukovati eksplozivnim materijama
Podaci o stručnoj osposobljenosti za rukovaoce eksplozivom
Druge informacije od značaja za sigurnost

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Uvjerenje porezne uprave o registracijiPorezna upravaOriginal ili ovjerena kopija
Izvod iz sudskog registra za privredni subjekatNadležni sudOriginal ili ovjerena kopija
Ovjerena evidencija o nabavljenim i utrošenim eksplozivnim materijamaOvlašteni privredni subjektOriginal ili ovjerena kopija
Dokumentacija o skladišnom prostoru i ugovor o korištenju skladišnog prostoraPodnosilac zahtjeva/ugovorne straneOriginal ili ovjerena kopija
Ugovor sa izvođačem radovaPodnosilac zahtjeva/privredni subjektOriginal ili ovjerena kopija
Potvrda ovlaštenog lica o rukovanju eksplozivnim materijamaNadležni organOriginal ili ovjerena kopija
Ugovor o kupoprodaji ili narudžbenicaPodnosilac zahtjeva/dobavljačOriginal ili ovjerena kopija
ADR certifikat za vozača i voziloNadležni organOriginal ili ovjerena kopija
Saglasnost Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Federalnog ministarstva unutrašnjih poslovaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati administrativne takse (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal ili ovjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 60 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana.Rok za rješavanje urednog zahtjeva 30 dana.(DANI) Vrijeme važenja dokumenta kojim se rješava po zahtjev