IZDAVANJE ORUŽNOG LISTA I ODOBRENJA ZA DRŽANJE ORUŽJA

Ministarstvo unutrašnjih poslovaUprava policije
Šifra postupka: 
MUP.UP.SPKLPE.OAPE.05
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

PozicijaTelefon / telefoniMail
Viši stručni saradnik za provođenje propisa o oružjuPU Stari grad 033-283-142pu.starigrad@mup.ks.gov.ba
Viši samostalni referent za provođenje propisa o oružjuPU Centar 033-283-212pu.centar@mup.ks.gov.ba
Viši stručni saradnik za provođenje propisa o oružjuPU Novo Sarajevo 033-283-312pu.novosarajevo@mup.ks.gov.ba
Viši stručni saradnik za provođenje propisa o oružjuPU Novi Grad 033-471-408pu.novigrad@mup.ks.gov.ba
Viši stručni saradnik za provođenje propisa o oružjuPU Ilidža 033-586-336pu.ilidza@mup.ks.gov.ba
Viši samostalni referent za provođenje propisa o oružju PU Hadžići i Trnovo 033-290-573pu.hadzici.trnovo@mup.ks.gov.ba
Viši stručni saradnik za provođenje propisa o oružjuPU Vogošća 033-580-828pu.vogosca@mup.ks.gov.ba
Viši stručni saradnik za provođenje propisa o oružjuPU Ilijaš 033-292-369pu.ilijas@mup.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Utvrđivanje opravdanosti zahtjeva za izdavanje oružnog lista i odobrenja za držanje oružja.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, član 200., “Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj :2/98 i 48/99; Zakon o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine, član 24., “Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 78/08, 67/13 i 92/14; Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije,član 29. Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije (SL. novine Kantona Sarajevo br: 1/18,13/18 i 30/19), član 1., “Službene novine Kantona Sarajevo”broj: 1/08; Pravilnik o obrascima i sadržaju obrazaca potvrde koju agencije za zaštitu ljudi i imovine , državni organi i druga pravna lica izdaju licu kome povjeravaju oružje i municiju, knjige o primopredaji oružja i municije i evidencije o izdatim potvrdama za nošenje oružja i municije izdatih od organizacije koja gazduje lovištem, član 1., “Službene novine Kantona Sarajevo”,broj:6/08.

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Taksa za izdavanje oružnog lista30 KMTaksena markica
Taksa za izdavanje novih isprava umjesto izgubljenih ili oštećenih60 KM Vr.prih: 722121; prima: Depozitni račun Kantona Sarajevo, budžetska organizacija 1701001;1411965320008475
Taksa za izdavanje odobrenja za držanje oružja30 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Ime oca
Dan, mjesec i godina rođenja
Općina i mjesto rođenja
Adresa, općina i mjesto stanovanja
Kontakt telefon
Broj lične karte
JMBG
Vrsta, marka, kalibar i fabrički broj oružja

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Račun, darovni ugovor, kupoprodajnu ugovor, rješenje o nasljeđivanju, oružni list drugog organaNadležna institucije/prodavac/darodavac/policijska upravaOriginal(dokument se podnosi kod obnavljanja oružanog lista nakon 10 godina od izdavanja)
Ljekarsko uvjerenje nakon 10 godina za fizička licaNadležna zdravstvena ustanovaOriginal
Dokaz o uplati administrativne takse (taksene marke ili uplatnica za izdavanja novih isprava umjesto izgubljenih ili oštećenih)Kanton Sarajevo ili pošta/bankaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 60 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 15 dana.Neograničeno, a u roku od 10 godina dostaviti dokaz o ljekar