ODOBRENJE ZA NABAVLJANJE MUNICIJE

Ministarstvo unutrašnjih poslovaUprava policije
Šifra postupka: 
MUP.UP.SPKLPE.OAPE.04
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

PozicijaTelefon / telefoniMail
Viši stručni saradnik za provođenje propisa o oružjuPU Stari grad 033-283-142pu.starigrad@mup.ks.gov.ba
Viši samostalni referent za provođenje propisa o oružjuPU Centar 033-283-212pu.centar@mup.ks.gov.ba
Viši stručni saradnik za provođenje propisa o oružjuPU Novo Sarajevo 033-283-312pu.novosarajevo@mup.ks.gov.ba
Viši stručni saradnik za provođenje propisa o oružjuPU Novi Grad 033-471-408pu.novigrad@mup.ks.gov.ba
Viši stručni saradnik za provođenje propisa o oružjuPU Ilidža 033-586-336pu.ilidza@mup.ks.gov.ba
Viši samostalni referent za provođenje propisa o oružju PU Hadžići i Trnovo 033-290-573pu.hadzici.trnovo@mup.ks.gov.ba
Viši stručni saradnik za provođenje propisa o oružjuPU Vogošća 033-580-828pu.vogosca@mup.ks.gov.ba
Viši stručni saradnik za provođenje propisa o oružjuPU Ilijaš 033-292-369pu.ilijas@mup.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Utvrđivanje opravdanosti zahtjeva za nabavljanje municije.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, član 200., “Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 2/98 i 48/99; Zakon o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine, član 24., “Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 78/08, 67/13 i 92/14; Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, član 24., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 1/18, 13/18 i 30/19;

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Ime oca
Dan, mjesec i godina rođenja
Općina i mjesto rođenja
Adresa, općina i mjesto prebivališta
Kontakt telefon
Broj lične karte
JMBG
Za koje oružje se traži municija

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Dokaz o registraciji oružja (oružni list)MUP (Policijska uprava)Na uvid

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 30 dana.Odobrenje za nabavljanje municije više ne izdaju policijske upravea, nego se nabavka vrši kupovinom u ovlaštenoj prodavnici na osnovu oružnog lista, za vrstu oružja za koje lice ima važeću ispravu o oružju, izuzev civilnih i sportskih streljačkih organizacija koje mogu nabavljati municiju za svoje potrebe i potrebe obuke. Vrijeme važenja dokumenta je 6 mjeseci.