ODOBRENJE ZA NABAVLJANJE MUNICIJE

Ministarstvo unutrašnjih poslovaUprava policije
Šifra postupka: 
MUP.UP.SPKLPE.OAPE.04
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoni
Senahid Dupovacviši samostalni referent za oružje033/421-019
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Utvrđivanje opravdanosti zahtjeva za nabavljanje municije.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, član 200., “Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 2/98 i 48/99; Zakon o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine, član 24., “Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 78/08, 67/13 i 92/14; Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, član 8., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 38/07, 43/08, 11/10 i 23/10;

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknade
Taksa za odobravanje za nabavku municije30 KM

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Ime oca
Dan, mjesec i godina rođenja
Općina i mjesto rođenja
Adresa, općina i mjesto prebivališta
Kontakt telefon
Broj lične karte
JMBG
Za koje oružje se traži municija

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Dokaz o registraciji oružja (oružni list)MUP (Policijska uprava)Na uvid
Dokaz o uplati administrativne takse (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 30 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 15 dana.Vrijeme važenja dokumenta je 6 mjeseci.