ODOBRENJE ZA NABAVKU VATRENOG ORUŽJA

Ministarstvo unutrašnjih poslovaUprava policije
Šifra postupka: 
MUP.UP.SPKLPE.OAPE.03
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoni
Senahid Dupovacviši samostalni referent za oružje033/421-019
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Utvrđivanje opravdanosti i podobnosti podnosioca zahtjeva za nabavljanje vatrenog oružja.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, član 200., “Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 2/98 i 48/99; Zakon o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine, član 24., “Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 78/08, 67/13 i 92/14; Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, čl. 8., 20., 21., 22. i 30., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 38/07, 43/08, 11/10 i 23/10.

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Taksa za odobravanje za nabavku oružja100 KMVr.prih.: 722121; prima. Depozitni račun Kantona Sarajevo; budž.org. 17010013380002210019263
Taksa za nabavku lovačkog oružja30 KM

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Ime oca
Dan, mjesec i godina rođenja
Općina i mjesto rođenja
Adresa, općina i mjesto prebivališta
Kontakt telefon
JMBG
Razlog za nabavljanje oružja
Vrsta oružja i kalibar za koji se traži odobrenje

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Dokaz o uplati takse ili taksena markaBanka ili pošta/Kanton SarajevoOriginal
Potvrda o položenom lovačkom ispitu ukoliko se traži nabavljanje lovačkog oružjaLovačka organizacijaOvjerena kopija
Članska iskaznica lovačke organizacije ukoliko se traži nabavljanje lovačkog oružjaLovačka organizacijaOvjerena kopija
Članska iskaznica streljačke organizacije ukoliko se traži nabavljanje sportskog oružjaStreljačka organizacijaOvjerena kopija
Lična kartaMUP Na uvid

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 60 dana.Rok za rješavanje urednog zahtjeva 30 dana. Rok za pregledanje potpunosti zahtjeva i izdavanja poziva/saopštenja za dopunu 3 dana.Vrijeme važenja dokumenta kojim se rješava po zahtjevu je 6