SAGLASNOSTI NA ELABORAT ZAŠTITE GRADILIŠTA OD POŽARA PRIJE POČETKA GRADNJE OBJEKTA

Ministarstvo unutrašnjih poslovaInspektorat za zaštitu od požara, zaštitarske agencije i unutrašnje službe zaštite, matične knjige i civilni registar
Šifra postupka: 
MUP.UAP.I.05
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoni
Enver Pačarizinspektor 033 286 718
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Izdavanje saglasnosti na Elaborat zaštite od požara gradilišta prije početka izgradnje objekta.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu , član 32. (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 64/09);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa na zahtjev2 KMTaksena markica
Taksa na rješenje8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Investitor: ime i prezime/naziv pravnog lica
Adresa
Kontakt osoba
Kontakt telefon
Predmet zahtjeva

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Elaborat zaštite od požara na gradilištuPravno lice ovlašteno od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenjaOriginal
Dokaz o uplati takse (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok za rješavanje 30 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 15 dana.Do zatvaranja gradilišta
Obrazac: