ODOBRENJE ZA ISPITIVANJE I PERIODIČNU KONTROLU UREĐAJA ZA AUTOMATSKO ZATVARANJE VRATA I KLAPNI OTPORNIH PREMA VATRI

Ministarstvo unutrašnjih poslovaInspektorat za zaštitu od požara, zaštitarske agencije i unutrašnje službe zaštite, matične knjige i civilni registar
Šifra postupka: 
MUP.UAP.I.03
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Milada Zahiragić inspektor 033 286 718inspektori.ppz@mup.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Izdavanje odobrenja za vršenje ispitivanja i periodične kontrole uređaja za automatsko zatvaranje vrata i klapni otpornih prema vatri.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku FBiH, član 67. i 200. (“Službene novine Federacije BiH” broj: 2/98 i 48/99); Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu , član 161. (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 64/09); Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata i klapni otpornih prema vatri, član 28. (“Službene novine FBiH”, broj: 50/11);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa na zahtjev2 KMTaksena markica
Taksa na rješenje8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv pravnog lica
Adresa
Kontakt osoba
Kontakt telefon
Predmet zahtjeva

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Izvod iz sudskog registraOpćinski sudKopija
Dokaz o ispunjavanju uslova stručne osposobljenosti uposlenikaObrazovna ustanovaNa uvid
Dokaz o položenom stručnom ispitu u struciMinistarstvo prostornog uređenjaNa uvid
Dokaz o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova ispitivanja instalacija za dojavu i gašenje požaraMinistarstvo energije i rudarstva FBiHNa uvid
Dokaz o uplati takse (teksene marke)Kanton SarajevoOriginal
Dokaz da su uposlenici u radnom odnosu M2 obrazacPIONa uvid

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok za rješavanje 30 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 15 dana.Trajno
Obrazac: