IZDAVANJE VOZAČKE DOZVOLE

Ministarstvo unutrašnjih poslovaUprava za građanska stanja i pravne poslove
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OA.42
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

PozicijaTelefon / telefoniMail
Viši referenti za poslove vozačkih dozvola i građanskih stanja Stari Grad 033/407-166gradjanskastanja.sgrad@mup.ks.gov.ba
Centar 033/201-454 ili 455gradjanskastanja.centar@mup.ks.gov.ba
Novo Sarajevo 033/286-825gradjanskastanja.nsarajevo@mup.ks.gov.ba
Novi Grad 033/292-427 ili 428gradjanskastanja.ngrad@mup.ks.gov.ba
Ilidža/Trnovo 033/625-335gradjanskastanja.ilidza.trnovo@mup.ks.gov.ba
Hadžići 033/290-583gradjanskastanja.hadzici@mup.ks.gov.ba
Vogošća 033/580-822 ili 824gradjanskastanja.vogosca@mup.ks.gov.ba
Ilijaš 033/292-378gradjanskastanja.ilijas.srednje@mup.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Ostvarivanje prava na upravljanje vozilima u saobraćaju na putevima.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 6/06, 75/06 – ispravka, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17, 9/18 i 46/23); Pravilnik o vozačkoj dozvoli (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. 9/19 i 57/22)

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za vozačku dozvolu60 KMVr.prih.: 722907; budž.org. 0709999; prima. JRT Trezor Bosne i Hercegovine3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar), 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka), 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka) i 1341021020000276 (ASA banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Ime jednog roditelja
Datum rođenja
Mjesto rođenja
JMB
Državljanstvo
Prebivalište-boravište
Adresa
Razlog izdavanja vozačke dozvole
Datum polaganja vozakog ispita
Mjesto polaganja vozačkog ispita
Oznaka kategorije i podkategorije
Podatak o zabrani upravljanja
Mjere bezbjednosti i zaštitna mjera

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Dokaz o uplati naknadeBanka ili pošta a ukoliko je uplata izvršena elektronskim putem potvrdu o izvršenoj uplati potrebno je dodatno ovjeriti u banci pečatom banke i potpisom službenikaOriginal
Ljekarsko uvjerenje za vozačke dozvole izdate sa medicinskim ograničenjem i za lica koja imaju navršenih 65 godina starosti; Ljekarsko uvjerenje za prvu vozačku dozvolu ne može biti starije od godinu danaOvlaštena zdravstvena ustanovaOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu za upravljanje motornim vozilom one kategorije ili potkategorije za koju se traži izdavanje vozačke dozvole ne starije od tri mjesecaMinistarstvo za obrazovanje nauku i mladeOriginalIzuzetno podnosilac zahtjeva koji za vrijeme školovanja ili usavršavanja na vojno školskim ustanovama u inostranstvu položi vozački ispit, a u skladu sa zaključenim bilateralnim sporazumom između Ministarstva odbrane BiH i ministarstva odbrane države
koja prima na obuku lica koja su upućena na školovanje ili usavršavanje izvan Bosne i Hercegovine,
prilaže potvrdu o položenom vozačkom ispitu za upravljanje motornim vozilom one kategorije ili potkategorije za koju se traži izdavanje vozačke dozvole, izdatu od strane Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, ne starije od tri mjeseca.
Lična kartaMinistarstvo unutrašnjih poslovaNa uvid

Ostale informacije

RokObavještenje
15 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana. Važenje: 10 godina za osobe do 65 godina starosti, za osobe starije od 65 godina 2 do 3 godine važnosti prema ljekarskom uvjerenju.
Komentar: 
Prije postupka u vezi sa vozačkom dozvolom vozač može provjeriti aktivne novčane kazne na internet stranici https://www.iddeea.gov.ba/egradjanin/r/eid/a101/Checkfinestatus