IZDAVANJE VOZAČKE DOZVOLE

Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za administraciju
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OA.42
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Hasiba Zajkovićposlovi vozačkih dozvola-viši referent033/716-310administracija.nsarajevo@mup.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Ostvarivanje prava na upravljanje vozilima u saobraćaju na putevima.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, član 186. (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13.); Pravilnik o vozačkoj dozvoli, član 2. (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 3/07 i 43/15);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za vozačku dozvolu60 KMVr.prih.: 722907; budž.org. 709999; prima. JRT Trezor Bosne i Hercegovine3380002210018390 Unikredit Banka d.d. Mostar, 55179022204044858 Unikredit banka a.d. Banja Luka, 5556000031201417 Nova banka a.d. Banja Luka i 5620128137723339 NLB banka a.d. Banja Luka

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Ime jednog roditelja
Datum rođenja
Mjesto rođenja
JMB
Državljanstvo
Prebivalište-boravište
Adresa
Razlog izdavanja vozačke dozvole
Datum polaganja vozakog ispita
Mjesto polaganja vozačkog ispita
Oznaka kategorije i podkategorije
Podatak o zabrani upravljanja
Mjere bezbjednosti i zaštitna mjera

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Dokaz o uplati naknadePošta/bankaOriginal
Ljekarsko uvjerenje za vozačke dozvole izdate sa medicinskim ograničenjem i za lica koja koja imaju navršenih 65. godina starosti; Ljekarsko uvejrenje za prvu vozačku dozvolu ne može biti starije od godinu danaOvlaštena zdravstvena ustanovaOriginal ili ovjerena kopija
Potvrda o položenom vozačkom ispituMinistarstvo za obrazovanje nauku i mladeOriginal
Lična kartaMinistarstvo unutrašnjih poslovaNa uvid

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana10 godina za osobe do 65 godina starosti, za osobe starije o
Obrazac: