IZDAVANJE ZNAKA PRISTUPAČNOSTI

Ministarstvo unutrašnjih poslova
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OA.40
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoni
Nedim Mehmedovićstručni savjetnik za upravno rješavanje u I stepenu 033/407-163
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Izdaje se znak pristupačnosti u svrhu obilježavanja vozila kojim upravlja osoba sa oštećenim ekstremitetima u prometu da bi takvo vozilo imalo prednost pri parkiranju.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini , član 29. (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13); Zakon o upravnom postupku , član 200. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 2/98 i 48/99); Pravilnik o obilježavanju vozila kojim upravlja osoba sa invaliditetom ili kojim se prevozi osoba sa invaliditetom , član 2., 5., 6. i 7. (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 92/15);

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Ime jednog roditelja
Adresa prebivališta
Izjava podnosioca zahtjeva

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Rješenje o stepenu oštećenja ekstremiteta bitnim za upravljanje vozilom ili nalaz ,ocjenu i mišljenje tijela za ocjenu sposobnostiNadležna ministarstva ili zdravstvene institucijeKopijaUz original na uvid, u slučaju sumnje u autentičnost dokumenta
Dvije fotografije dimenzija 30×35 mmPodnosilac zahtjevaOriginal
Identifikacioni dokumentMinistarstvo unutrašnjih poslovaNa uvid
Dokaz o vlasništvu nad vozilomMinistarstvo unutrašnjih poslovaOvjerena kopija
Dokaz o srodstvu sa invalidnom osobom ukoliko ista nije podosilac zahtjeva.Za maloljetna lica Izvod iz Matične knjige rođenih.Nadležni općinski organ uprave nadležan za vođenje matičnih knjigaOriginal ili ovjerena kopija
Ukoliko je podnosilac Udruga osoba sa invaliditetom i Rješenje o registraciji i dokaz da su članovi udruge osobe sa invaliditetomNadležni upravni organiOvjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok 15 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 7 dana.5 godina
Obrazac: