PONIŠTENJE IDENTIFIKACIJSKOG BROJA

Ministarstvo unutrašnjih poslovaUprava za građanska stanja i pravne poslove
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OA.38
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Poništaj identifikacionog broja (ID) stranom državljaninu koji mu je dodijeljen u svrhu izdavanja vozačke dozvole BiH, za vrijeme odobrenog privremenog boravka u BiH. Poništajem ID-a omogućuje se licu koje stekne državljanstvo BiH da mu se dodijeli JMB državljanina BiH, odnosno licu kojem se odobri stalni boravak u BiH da mu dodjeli JMB-a za stranca.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” br. 2/98, 48/99 i 61/22); Uputstvo o načinu izdavanja i zamjene vozačke dozvole Bosne i Hercegovine stranim državljanima (Uputstvo Direkcije za implementaciju projekta “CIPS” broj: 11-50-1913/05 od 23.09.2005. godine i Dopuna Uputstva broj : 11-50-2422/06/AT od 25.08.2006. godine)

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za donošenje rješenja o poništaju identifikacionog-identifikacijskog broja (ID)8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Adresa prebivališta
Kontakt telefon
E-mail adresa
Identifikacijski broj (ID)
Razlog poništenja Identifikacijskog broja
Broj identifikacionog dokumenta

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Rješenje o sticanju državljanstva BiHFederalno ministarstvo unutrašnjih poslova ili drugi državni organOriginal ili ovjerena kopija
Rješenje o odobrenju stalnog boravkaSlužba za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti/bezbjednosti BiHOriginal ili ovjerena kopija
Vozačka dozvola BiHSektor za građanska stanja Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona SarajevoOriginal ili ovjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok 15 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 7 dana.5 godina za izvršenje, a ukoliko je izvršeno trajno
Obrazac: