ZAHTJEV ZA IZRADU PROJEKTNOG PROGRAMA

Ministarstvo komunalne privrede i infrastruktureToplane sarajevo

Šifra postupka: 
KJKPT.SR.07
Djelatnosti: 
Prostorno uređenje, građenje i zaštita okoliša

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Admir Džubur, v.d. direktor Sektora razvoja033 612-338, 033 612-342toplane.loris@bih.net.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Izgradnja objekata i/ili priključenje na sistem Toplana.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 2/98, 48/99); Zakon o prostornom uređenju, član 99. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 07/05); Uredba o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije, član 7.(“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/13).

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za izradu projektnog programaZa pojedinačne stanove 30 KM,- Za stambene objekte u svojini građana po objektu 60 KM, – Za poslovne prostorije po 1m2 0,50 KM, – Toplotne podstanice 30 KM, – Kotlovnice do 1 MW 150 KM, – Kotlovnice od 1-5 MW 350 KM,- Kotlovnice preko 5 MW 600 00 KM, – ToPrim. KJKP “Toplane-Sarajevo”338-900-22082827-07

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime podnosioca/naziv pravnog lica
Sjedište/adresa
Kontakt telefon
Šifra korisnika (za korisnike na sistemu KJKP “Toplane-Sarajevo”)

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Načelna energetska saglasnost ne starija od godinu danaKJKP Toplane-SarajevoKopija
Procjena potrebne toplotne snage u kW ili površina zagrijavanog prostora u m2Podnosilac zahtjevaOriginal
Opisno date informacije o: lokaciji, spratnosti objekta, namjeni objektaPodnosilac zahtjevaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
30 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 7-10 danaTrajno
Obrazac: