POVRAT VIŠE ILI POGREŠNO UPLAĆENIH SREDSTAVA

Ministarstvo unutrašnjih poslovaUprava za građanska stanja i pravne poslove
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OA.31
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Da se omogući stranci povrat sredstava zbog greške u uplati.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” br. 2/98, 48/99 i 61/22); Uputstvo o načinu prikupljanja, evidentiranja, kontroli uplata taksi i naknada na jedinstveni račun trezora BiH i povratu više ili pogrešno uplaćenih taksi i naknada sa jedinstvenog računa trezora Bosne i Hercegovine broj: 08-02-1-5823-3/12 od 14.09.2012. godine, Pravilnik o procedurama za povrat, preknjižavanje pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora Federacije Bosne i Hercegovine i postupku umanjenja obaveza (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 20/18 i 16/20); Pravilnik o procedurama za povrat i preknjiženje pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 50/20);

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Adresa prebivališta
Kontakt telefon
E-mail adresa
Ime i prezime / privredno društvo koje je izvršilo pogrešnu uplatu
Razlog pogrešne uplate
Broj identifikacionog dokumenta

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Dokaz o izvršenoj uplatiBanka ili pošta a ukoliko je uplata izvršena elektronskim putem potvrdu o izvršenoj uplati potrebno je dodatno ovjeriti u banci pečatom banke i potpisom službenikaOriginal
Broj žiro računa za povrat sredstavaBankaOriginal ili ovjerena kopija ili kopija
Identifikacioni dokumentMinistarstvo unutrašnjih poslovaNa uvid
Za pravna lica ovlaštenje za zastupanje Ovlaštenik- pravno liceOriginal
Za pravna lica ID broj ili izvod iz sudskog registraNadležno odjeljenje registra privrednih subjekata /Poreska upravaKopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 15 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 7 dana.5 godina za izvršenje, a ako je izvršeno trajno
Obrazac: