POVRAT VIŠE ILI POGREŠNO UPLAĆENIH SREDSTAVA

Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za administraciju
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OA.31
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Da se omogući stranci povrat sredstava zbog greške u uplati.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku , član 200. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 2/98 i 48/99); Uputstvo o načinu prikupljanja,evidentiranja,kontroli uplata taksi i naknada na jedinstveni račun trezora BiH i povratu više ili pogrešno uplaćenih taksi i naknada sa jedinstvenog računa trezora Bosne i Hercegovine., član 7., 8. i 9.; Pravilnik o procedurama za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa Federacije Bosne i Hercegovine, član 4. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 47/04); Pravilnik o procedurama za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora Kantona Sarajevo, član 4. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 15/05); TAKSA / NAKNADA KOJU JE POTREBNO UPLATITI

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Adresa prebivališta
Kontakt telefon
E-mail adresa
Ime i prezime / privredno društvo koje je izvršilo pogrešnu uplatu
Razlog pogrešne uplate
Broj identifikacionog dokumenta

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Dokaz o izvršenoj uplatiBanka ili poštaOriginal
Broj žiro računa za povrat sredstavaBankaOriginal ili ovjerena kopija ili kopija
Identifikacioni dokumentMinistarstvo unutrašnjih poslovaNa uvid
Za pravna lica ovlaštenje za zastupanje Ovlaštenik- pravno liceOriginal
Za pravna lica ID broj ili izvod iz sudskog registraNadležno odjeljenje registra privrednih subjekata /Poreska upravaKopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 15 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 7 dana.5 godina za izvršenje, a ako je izvršeno trajno
Obrazac: