IZDAVANJE UVJERENJA O NE/OSUĐIVANOSTI

Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za pravne i kadrovske posloveOdjeljenje za analitiku, planiranje i evidenciju
Šifra postupka: 
MUP.UP.SPKLPE.OAPE.01
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

PozicijaTelefon / telefoniMail
Načelnik odjeljenjaOdjeljenje za planiranje, analitiku i evidencije 033/286 807analitika@mup.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Izdavanje uvjerenja radi uređenja statusnih pitanja i ostvarivanja i zaštite prava građana.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, član 227. stav 3., “Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10, 08/13, 59/14; Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine, član 125., “Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14;Pravilnik o kaznenoj evidenciji, član 13., “Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 49/06, 11/09 i 5/12;

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Taksa za izdavanje uvjerenja o davanju podataka iz kaznene evidencije35 KMVr.prih.: 722121; prima. Depozitni račun Kantona Sarajevo;1411965320008475

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime podnosioca
Adresa
Kontakt telefon
Broj lične karte
Datum rođenja
Mjesto rođenja, općina rođenja
Ime oca i majke i rođeno prezime majke
Prebivalište( ulica,općina,mjesto,država prebivališta)
Boravište( ulica,mjesto,općina,država boravišta)
Svrha

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Lična kartaMinistarstvo unutrašnjih poslovaNa uvid
Punomoć (ukoliko se zahtjev podnosi putem punomoćnika)NotarOriginal
Uplatnica takse ili dokaz o oslobađanju od taksePošta/banka ili nadležna institucijaOriginal
Uvjerenje o državljanstvu za naknadno upisane građaneMatični uredOriginal
Vjenčani list ili rodni list (ako zahtjev podnosi bračni drug ili drugi srodnik)Matični uredNa uvid
Lična karta bračnog druga ili drugog srodnika (ako oni podnose zahtjev)Ministarstvo unutrašnjih poslovaNa uvid
Dokaz nadležnog organa o prijavljenim boravcima u Kantonu SarajevoNadležni organOriginal

Ostale informacije

RokObavještenje
Rok utvrđen propisom 5 dana.Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 4 dana.