Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okolišaKANTONALNI STAMBENI FOND
KSF.01 IZDAVANJE PS OBRASCA
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okolišaSektor za prostorno uređenje
MPUGZO.SPU.01 URBANISTIČKA SAGLASNOST
MPUGZO.SPU.02 ODOBRENJA ZA PRIPREMNE RADOVE
MPUGZO.SPU.03 ODOBRENJE ZA GRAĐENJE
MPUGZO.SPU.04 PRODUŽENJE VAŽENJA URBANISTIČKE SAGLASNOSTI/ODOBRENJA ZA GRAĐENJE
MPUGZO.SPU.05 IZMJENA I/ILI DOPUNA URBANISTIČKE SAGLASNOSTI
MPUGZO.SPU.06 IZMJENA I/ILI DOPUNA ODOBRENJA ZA GRAĐENJE
MPUGZO.SPU.07 OSLOBAĐANJE OD OBAVEZE IZGRADNJE SKLONIŠTA
MPUGZO.SPU.08 UPOTREBNA DOZVOLA
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okolišaUprava za stambena pitanja
MPUGZO.SURPNSO.06 TESTIRANJE IZABRANIH PREDSTAVNIKA ETAŽNIH VLASNIKA
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okolišaSektor za zaštitu okoliša
MPUGZO.SZO.01 OKOLINSKA DOZVOLA
MPUGZO.SZO.02 REIZDAVANJE OKOLINSKE DOZVOLE
MPUGZO.SZO.03 ODOBRAVANJE PLANA AKTIVNOSTI ZA SMANJENJE EMISIJA
MPUGZO.SZO.04 DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
MPUGZO.SZO.05 PRODUŽENJE DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM