Ministarstvo kulture i sportaSektor za sport
MKS.OS.01 PRIZNAVANJE STATUSA PERSPEKTIVN(E)OG SPORTISTKINJE/SPORTISTE
Ministarstvo kulture i sportaSektor za ekonomsko - pravne poslove
MKS.SEPP.01 MIROVANJA STATUSA ISTAKNUTOG SAMOSTALNOG UMJETNIKA
MKS.SK.01 SAGLASNOST ZA SNIMANJE FILMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO
MKS.SM.01 PRISTUP INFORMACIJAMA