Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mladeSektor za informatizaciju obrazovanja i nauke
MONM.SION.01 INFORMACIONI SISTEM UPRAVLJANJA U OBRAZOVANJU (EMIS)
MONM.SION.02 DAVANJE MIŠLJENJA O PROJEKTU IZ OBLASTI OBRAZOVANJA
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
MONM.SM.01 Pristup informacijama
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mladeSektor plana analize i statistike
MONM.SPAS.01 ZDRAVSTVENO OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA
MONM.SPAS.02 POVRAT POGREŠNO ILI VIŠE UPLAĆENIH SREDSTAVA
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mladeSektor za saobraćaj i edukaciju
MONM.SSE.01 STICANJE ZVANJA INSTRUKTORA I LICENCE PREDAVAČA/ISPITIVAČA
MONM.SSE.02 POLAGANJE VOZAČKOG ISPITA
MONM.SSE.03 PROVJERA POZNAVANJA SAOBRAĆAJNIH PROPISA