Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za administraciju
Šifra obrasca:
MUP.UAP.SA.OA.27

Predmet: PROMJENA SPOLA I UTVRĐIVANJE IDENTITETA


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime


____________________________________________________________________________________________
Prebivalište


____________________________________________________________________________________________
Adresa za dostavu pošte


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon


____________________________________________________________________________________________
Kontakt e-mail


____________________________________________________________________________________________
Mjesto i datum podnošenja zahtjeva


____________________________________________________________________________________________
Potpis podnosioca zahtjeva


____________________________________________________________________________________________
Broj lične karte ili pasoša

PROMJENA SPOLA I UTVRĐIVANJE IDENTITETA

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaForma
Izvod iz matične knjige rođenihMatični uredOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu BiHMatični uredOriginal
Medicinska dokumentacija kojom je utvrđeno da je lice promijenilo spolZdravstvena ustanovaOriginal
Lična karta BiHOrgan unutrašnjih poslovaNa uvid
Uvjerenje o mjestu prebivalištaOrgan unutrašnjih poslovaOriginal

Takse i naknade

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa na rješenje8 KMTaksena markica

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
30 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana.5 godina