Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za administraciju
Šifra obrasca:
MUP.UAP.SA.OA.24

Predmet: POTVRDA O IDENTITETU


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime


____________________________________________________________________________________________
Općina rođenja


____________________________________________________________________________________________
Ime oca i majke


____________________________________________________________________________________________
Podaci o djevojačkom prezimenu


____________________________________________________________________________________________
JMB


____________________________________________________________________________________________
Svrha


____________________________________________________________________________________________
Prebivalište podnosioca zahtjeva


____________________________________________________________________________________________
Adresa za dostavu pošte


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon


____________________________________________________________________________________________
Kontakt e-mail

POTVRDA O IDENTITETU

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaForma
Identifikacioni dokumentOdjeljenje za administraciju MUPNa uvid
Dokaz o uplati takseKanton SarajevoOriginal
Dokaz o oslobađanju plaćanja takseNadležni organ iz člana 8. Zakona o administrativnim taksamaOriginal ili ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige umrlih – ukoliko se zahtjev podnosi za umrlo liceMatični uredOriginal ili ovjerena kopija

Takse i naknade

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za uvjerenja i izvode iz matičnih knjiga4 KMTaksena markica

Ostale informacije

RokObavještenje
5 dana.Rok za izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija 1 dan.