Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za administraciju
Šifra obrasca:
MUP.UAP.SA.OA.22

Predmet: UVJERENJE O TAČNOSTI JEDINSTVENOG MATIČNOG BROJA


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime


____________________________________________________________________________________________
Općina rođenja


____________________________________________________________________________________________
Ime oca i majke


____________________________________________________________________________________________
Podaci o nastanjenom području


____________________________________________________________________________________________
Ulica i broj


____________________________________________________________________________________________
JMB


____________________________________________________________________________________________
Svrha


____________________________________________________________________________________________
Prebivalište podnosioca


____________________________________________________________________________________________
Adresa za dostavu pošte


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon


____________________________________________________________________________________________
Kontakt e-mail

UVJERENJE O TAČNOSTI JEDINSTVENOG MATIČNOG BROJA

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaForma
Identifikacioni dokumentOdjeljenje za administraciju MUPNa uvid
Dokaz o uplati takse (taksena marka)Kanton SarajevoOriginal
Dokaz o oslobađanju plaćanja takseNadležni organ iz člana 8. Zakona o administrativnim taksamaOvjerena kopija

Takse i naknade

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za uvjerenja i izvode iz matičnih knjiga4 KMtaksena markica

Ostale informacije

RokVaženje
Zakonski rok 5 dana.Rok za izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi sl