Ministarstvo komunalne privrede i infrastruktureToplane sarajevo
Šifra obrasca:
KJKPT.SR.05

Predmet: NAČELNA ENERGETSKA SAGLASNOST NA PRIKLJUČAK


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime podnosioca/naziv pravnog lica


____________________________________________________________________________________________
Sjedište/adresa


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon


____________________________________________________________________________________________
Šifra korisnika (za korisnike na sistemu KJKP “Toplane-Sarajevo”)

NAČELNA ENERGETSKA SAGLASNOST NA PRIKLJUČAK

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaForma
Izvod iz katastra komunalnih uređaja sa označenim objektom, ne stariji od šest mjeseciZavod za izgradnju (izdaje); Nadležni općinski organ (ucrtava objekat na izvodu)Original ili kopija
Saglasnost na lokaciju (za objekte u izgradnji )KJKP Toplane-SarajevoKopija
Dokaz o vlasništvu, pravu raspolaganja objektom, ne stariji od šest mjeseciNadležni zk uredKopija ili na uvid
Procjena potrebne toplotne snage u kW ili površina zagrijavanog prostora u m2Podnosilac zahtjevaOriginal
Opisno date informacije o: lokaciji, spratnosti objekta, namjeni potrošnje, režimu rada, godišnjim potrebama, načinu mjerenja i vremenu priključenja.Podnosilac zahtjevaOriginal

Takse i naknade

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markicaPoziv na broj
Naknada za izdavanje načelne energetske saglasnosti60 KM338-900-22082827-07Prim. KJKP “Toplane-Sarajevo”

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
30 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 7 dana12 mjeseci