Ministarstvo komunalne privrede i infrastruktureToplane sarajevo
Šifra obrasca:
KJKPT.SR.04

Predmet: SAGLASNOST NA TRASU INFRASTRUKTURNIH MREŽA


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime podnosioca/naziv pravnog lica


____________________________________________________________________________________________
Sjedište/adresa


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon


____________________________________________________________________________________________
Šifra korisnika (za korisnike na sistemu KJKP “Toplane-Sarajevo”)

SAGLASNOST NA TRASU INFRASTRUKTURNIH MREŽA

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaForma
Izvod iz katastra komunalnih uređaja sa označenom trasom, ne stariji od šest mjeseciZavod za izgradnju( izdaje); Nadležni općinski organ (ucrtava trasu na izvodu)Original ili kopija
Urbanistička saglasnost ne starija od godinu danaNadležan općinski organKopija

Takse i naknade

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markicaPoziv na broj
Naknada za izdavanje saglasnosti na trasu infrastrukturnih mreža60 KM338-900-22082827-07Prim. KJKP “Toplane-Sarajevo”

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
30 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 5 dana12 mjeseci