Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

CANTON SARAJEVO
Ministry of Communal Economy and Infrastructure

 

Ministarstvo komunalne privrede i infrastruktureSarajevogas d.o.o. Sarajevo
Šifra obrasca:
KJKPSG.SR.04

Predmet: ENERGETSKA SAGLASNOST


____________________________________________________________________________________________
Prezime i ime podnosioca zahtjeva/naziv pravnog lica


____________________________________________________________________________________________
Ulica i broj


____________________________________________________________________________________________
Općina


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon


____________________________________________________________________________________________
Objekat na koje se odnosi rješenje se nalazi u ulici


____________________________________________________________________________________________
Mjesto

ENERGETSKA SAGLASNOST

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaForma
Projekat (tri primjerka)SarajevogasKopija
Stručno mišljenje firme nadležne za poslovo protivpozarne zaštite o primjenjenim mjerama zaštite od požara i eksplozijeOvlaštena firmaKopija

Takse i naknade

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markicaPoziv na broj
Izdavanje energetske saglasnosti na projekatStambeni objekat – domaćinstvo, Q ≤ 100 KW – 20 KM po kom., poslovni objekat, Q ≤ 100 KW – 50 KM po kom., Za Q > 100 KW obračun se vrši po KW – 1 KM po KW338-900-22087546-12, 102-050-00000088-25, 161-000-00376000-24, 187-200-00000432-68, 154-001-20001654-81, 141-001-00006797-47, 101-101-00006369-38 ili 182-000-00001125-07Vr. prih. Prihodi po osnovu usluga, Prim. KJKP “Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
30 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 7 dana1 godina