Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

CANTON SARAJEVO
Ministry of Communal Economy and Infrastructure

 

Ministarstvo komunalne privrede i infrastruktureSarajevogas d.o.o. Sarajevo
Šifra obrasca:
KJKPSG.SR.01

Predmet: SAGLASNOST NA LOKACIJU


____________________________________________________________________________________________
Prezime i ime ili naziv firme


____________________________________________________________________________________________
Ulica i broj ili sjedište firme


____________________________________________________________________________________________
Općina


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon


____________________________________________________________________________________________
Saglasnost se traži za izgradnju/dogradnju/rekonstrukciju/promjenu namjene/nadziđivanje ili legalizaciju objekta


____________________________________________________________________________________________
Ulica i broj gdje se objekat nalazi


____________________________________________________________________________________________
Mjesto gdje se objekat nalazi

SAGLASNOST NA LOKACIJU

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaForma
Rješenje o urbanističkoj saglasnostiOpćina, grad, Federalno ili kantonalno ministarstvo prostornog uređenjaKopija
Kopija katastarkog planaNadležna općinska služba -katastarKopija
Podloga katastra komunalnih uređajaZavod za izgradnju Kantona SarajevoKopija

Takse i naknade

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markicaPoziv na broj
Naknada za izdavanje saglasnosti na lokacijuIndividualni stambeni objekat – domaćinstvo – 25 KM po kom., objekat kolektivnog stanovanja – 50 KM po kom., poslovni objekat – 50 KM po kom.338-900-22087546-12, 102-050-00000088-25, 161-000-00376000-24 , 187-200-00000432-68, 154-001-20001654-81, 141-001-00006797-47, 101-101-00006369-38 ili 182-000-00001125-07Vr. prih. Prihodi po osnovu usluga, Prim. KJKP “Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
30 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 7 dana1 godina