Ministarstvo saobraćajaSektor za saobraćaj u mirovanju
Šifra obrasca:
MS.SSM.01

Predmet: OTVARANJE/IZMJENA PARKING MJESTA


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime / Puni naziv pravnog lica


____________________________________________________________________________________________
Adresa


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon


____________________________________________________________________________________________
Predmet zahtjeva

OTVARANJE/IZMJENA PARKING MJESTA

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaForma
Izvadak iz RP-aNadležni općinski organKopija
Lična kartaMUP Na uvid
ZK IzvadakZemljišnoknjižni uredKopija
Skica parkinga sa ucrtanim parking mjestimaLično / projektantOriginal
Dokaz o uplati taksi (taksene marke) Kanton SarajevoOriginal

Takse i naknade

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za podnošenje zahtjeva2 KMTaksena markica
Taksa na rješenje8 KMTaksena markica

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana.Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana.Neograničeno