Ministarstvo za boračka pitanjaSektor za boračko-invalidsku zaštitu
Šifra obrasca:
MBP.SBIZ.01

Predmet: JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ ZA PLAĆANJE TROŠKOVA ŠKOLOVANJA


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime


____________________________________________________________________________________________
Naznaka kojoj boračkoj populaciji pripada


____________________________________________________________________________________________
Općina i adresa stanovanja


____________________________________________________________________________________________
Broj članova domaćinstva


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon


____________________________________________________________________________________________
Naziv škole, način školovanja ( polaganje dopunskih i razrednih ispita, vanredni studij itd. ), godina-razed


____________________________________________________________________________________________
Stepen stručne spreme i zanimanje za koje se školuje


____________________________________________________________________________________________
Razlog nemogućnosti da samostalno plati troškove školovanja


____________________________________________________________________________________________
Ime oca

JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ ZA PLAĆANJE TROŠKOVA ŠKOLOVANJA

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaForma
Uvjerenje o pripadnosti OS RBIHOpćinsko odjeljenje sektora za vojne evidencije FBiHOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o kretanjuMinistarstvo unutrašnjih poslova KSOriginal ili ovjerena kopija
Kućna listaOpćinaOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje službe za zapošljavanjeSlužba za zapošljavanje Kantona SarajevoOriginal ili ovjerena kopija
Potvrda obrazovne ustanove iz koje je vidljivo da je podnosilac zahtjeva upisan na traženo školovanjeObrazovna ustanovaOriginal ili ovjerena kopija
Račun ili predračun na kojem je vidljiva specifikacija usluga i cijena troškova školovanjaObrazovna ustanovaOriginal ili ovjerena kopija
Potvrda da podnosilac zahtjeva ne obnavlja upis-školsku godinuObrazovna ustanovaOriginal ili ovjerena kopija
Izjava da podnosilac zahtjeva do sada nije dobio novčanu pomoć ili primao stipendiju od Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, nekog drugog organa ili institucije za školovanje za koje se traži pomoćNadležna općinska službaOriginal ili ovjerena kopija
Revizorno rješenje o priznavanja prava na porodičnu/invalidsku penzijuNadležna općina-služba boračko-invalidske zaštiteOriginal ili ovjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Rok utvrđen propisom je 30 dana.Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 7 dana.Jedna budžetska godina