Ministarstvo za boračka pitanjaSektor za ekonomske poslove
Šifra obrasca:
MBP.SEPP.01

Predmet: DODJELA NOVČANIH POZAJMICA ZA OTVARANJE RADNIH MJESTA


____________________________________________________________________________________________
Tačan naziv aplikanta/podnosioca zahtjeva


____________________________________________________________________________________________
Adresa-sjedište pravnog lica ili obrtnika


____________________________________________________________________________________________
Naznaka iznosa tražene pozajmice


____________________________________________________________________________________________
Namjena pozajmice


____________________________________________________________________________________________
Planirani broj novih radnih mjesta za pripadnike boračke populacije


____________________________________________________________________________________________
Instrumenti obezbjeđenja povrata pozajmice (kolateral)


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon

DODJELA NOVČANIH POZAJMICA ZA OTVARANJE RADNIH MJESTA

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Rješenje o registraciji/rješenje općinskog organa o obavljanji odredjene privredne djelatnostiRegistar Općinskog suda u sarajevu/nadležna općinaOvjerena kopija(Razrez poreza na dobit za posljednje tri godine , odnosno za period registracije-pokretanja privredne djelatnosti, ukoliko je taj period kraći od 3 godine)
Biznis planPodnosilac zahtjevaOriginal ili kopijaNadležna je služba za ovjeru potpisa (služba za opću upravu)
Bilans stanja i uspjeha ili Prijava poreznoj upravi za razrez poreza na dobitKnjigovođa (ovjereno od nadležnog revizora) ili Porezna upravaOvjerena kopijaNadležna je služba za ovjeru potpisa (služba za opću upravu)
Uvjerenje poreske uprave da nema dospjelih neizmirenih obavezaPoreska upravaOvjerena kopija(Npr. posjedovanje poslovnog prostora , nekretnine predložene za hipoteku-zk uložak bez tereta, procjena nekretnine od strane stalnog sudskog vještaka, izjave sudužnika i dr.)
Izjava o instrumentima urednog vraćanja pozajmiceNadležna općina /notarOriginal
Dokaz o statusu i pripadnosti boračkoj populaciji po odredbama člana 1. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiHNadležna općinska službaKopija
Izjava podnosioca zahtjeva o davanju saglasnosti za korištenje ličnih podataka u cilju obrade i rješavanja zahtjevaNadležna općina Original
Druga dokazna dokumentacija, po potrebi i na zahtjev Poslovne banke (kao npr.: posjedovanje poslovnog prostora, nekretnine predložene za hipoteku – zk uložak bez tereta, procjena nekretnine od strane sudskog vještaka, izjave sudužnika i dr.)Zemljišnoknjižni ured/stalni sudski vještakKopija
Dokaz o nezaposlenosti lica za koje se otvara radno mjesto i po osnovu kojeg se traži pozajmica za finansiranjeSlužba za zapošljavanjeOriginal ili ovjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
60 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 60 danaDo povrata plasiranih sredstava (period do 96 mjeseci)