Ministarstvo za boračka pitanjaSektor za pravne, opće i administrativne poslove
Šifra obrasca:
MBP.SPOAP.01

Predmet: DODJELA STANA U VLASNIŠTVO I DODJELA STANA NA KORIŠTENJE


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime


____________________________________________________________________________________________
Naznaka kojoj boračkoj populaciji pripada


____________________________________________________________________________________________
Adresa stanovanja


____________________________________________________________________________________________
Broj članova domaćinstva


____________________________________________________________________________________________
Način kako je rješena stambena situacija


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon


____________________________________________________________________________________________
Općina

DODJELA STANA U VLASNIŠTVO I DODJELA STANA NA KORIŠTENJE

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaForma
Reviziono rješenje o priznavanju statusa ratnog vojnog invalidaOpćinska služba za boračka pitanjaKopija
Uvjerenje da je podnosilac zahtjeva korisnik invalidnineOpćinska služba za boračka pitanjaOvjerena kopija
Uvjerenje o kretanjuMinistarstvo unutrašnjih poslova KSOvjerena kopija
Kućna listaOpćinaOvjerena kopija
Vjenčani list i rodni listovi djeceOpćinaOvjerena kopija
Dokaz o postojećoj stambenoj situacijiOpćinaOvjerena kopija
Dokaz o deložacijiUprava za stambena pitanja KSOvjerena kopija
Uvjerenje za sve punoljetne članove domaćinstva da nisu evidentirani kao nosioci stanarskog pravaStambeni fond Kantona SarajevoOvjerena kopija
Uvjerenje za sve članove domaćinstva da nisu evidentirani kao nosioci stanarskog pravaSlužba za zajedničke poslove organa i tijela FBiHOvjerena kopija
Uvjerenje o neposjedovanju nekretnine za sve članove domaćinstvaOpćinski organ-katastarOvjerena kopija
Uvjerenje o neposjedovanju stana-kuće za sve članove domaćinstvaOpćinski sud u Sarajevu Zemljišnoknjižni ured – Odsjek knjige položenih ugovoraOvjerena kopija
Uvjerenje da nije podnesen zahtjev za legalizaciju, urbanističku ili građevinsku saglasnost za stambeni objekat za sve članove domaćinstvaOpćinaOvjerena kopija
Uvjerenje o neposjedovanju nekretnine u mjestu prijeratnog stanovanjaOpćina/sudOvjerena kopija
Rješenje o penzionisanjuPIO/MIOOvjerena kopija
Nalaz i mišljenje nadležnog organa za ocjenjivanje radne sposobnostiInstitut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanjaOvjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
30 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 10 danaTrajno