Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjegliceJU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo
Šifra obrasca:
FZZ.JUSZ.01

Predmet: RADNA DOZVOLA


____________________________________________________________________________________________
Ime i Prezime (stranca)


____________________________________________________________________________________________
Država iz koje dolazi


____________________________________________________________________________________________
Naziv poslodavca


____________________________________________________________________________________________
Adresa poslodavca


____________________________________________________________________________________________
Period za koji se traži izdavanje radne dozvole


____________________________________________________________________________________________
Obrazloženje zapošljavanja stranca

RADNA DOZVOLA

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaForma
PasošMUP Ovjerena kopija
Rješenja o obavljanju djelatnostiOpćinski sud ili općinaOvjerena kopija
Dokaz o solventnosti poslodavcaBankaOvjerena kopija
Dokaz o podmirenim poreznim obavezamaPorezna ispostavaOriginal
Dokaz o uplati naknade troškovaBanka/poštaOriginal

Takse i naknade

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markicaPoziv na broj
Naknada za administrativne troškove u postupku izdavanja radne dozvole50 KM161-000-00285700-03Vr.prih.: 722611; prima. Federalni zavod za zapošljavanje
Naknada za administrativne troškove u postupku izdavanja radne dozvole100 KM154-001-20001352-17budž.org. Javna ustanova “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo”Sarajevo;

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Zakonski rok za rješavanje 30 dana.do 1.godine