Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjegliceJU "Kantonalni centar za socijalni rad"
Šifra obrasca:
KCSR.16

Predmet: FINANSIRANJE PODSTANARSTVA


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon


____________________________________________________________________________________________
Adresa stanovanja

FINANSIRANJE PODSTANARSTVA

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Lična kartaMUP Kantona SarajevoNa uvid(matični ured prema mjestu rodjenja maloljetne osobe)
Prijava mjesta prebivališta-boravištaMUP Kantona SarajevoOvjerena kopija(i/ili) primanja po drugom osnovu -npr. socijalne zaštite ,boračko -invalidske zaštite,samostalne djelatnosti..
Uvjerenje o državljanstvuNadležna općina-matični uredOvjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih za maloljetne članove domaćinstvaNadležna općina-matični uredOvjerena kopija
Potvrda o broju članova domaćinstvaMjesna zajednicaOriginal
Kućna listaNadležna općina-služba za opću upravuOriginal
Dokaz o stambenom statusu podnosioca zahtjevaZK ured/nadležna općina- služba za imovinsko-pravne odnoseOvjerena kopija
Potvrda o visini primanja koja porodica ostvarujePreduzeće/PIOOriginal
Dokaz da nije zaključen ugovor o doživotnom izdržavanjuZK ured/notarOriginal
Dokaz da je u vlasništvu nekretnine (zk izvadak)Porezna upravaOriginal
Dokaz da se stambena jedinica nije izdala u zakup od strane članova domaćinstvaPorezna upravaOriginal
Dokaz da se stambena jedinica nije izdala u zakup od strane članova domaćinstvaPorezna upravaOriginal
Da nije/su vlasnici putničkog ili nekog drugog motornog vozilaMUP Kantona SarajevoOriginal
Stručno mišljenje Centra o potrebi za finansiranje podstanarstvaCentar za socijalni radOriginal
Rješenje o ostvarivanju prava iz tačke 2. ZaključkaVlada Kantona SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 60 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 30 dana.Ugovor o sufinansiranju podstanarstva sa korisnikom se potpi