Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjegliceJU "Kantonalni centar za socijalni rad"
Šifra obrasca:
KCSR.14

Predmet: SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA SAHRANE-DŽENAZE-POKOPA


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime


____________________________________________________________________________________________
Ime oca


____________________________________________________________________________________________
Prebivališta – boravište


____________________________________________________________________________________________
Adresa stanovanja

SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA SAHRANE-DŽENAZE-POKOPA

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Lična karta za sve punoljetne članove porodice koji su obavezni na izdržavanjeMUP Kantona SarajevoNa uvid(matični ured prema mjestu rodjenja maloljetne osobe)
Dokaz o smrtiLjekar mrtvozornikOvjerena kopija(uvjerenje se pribavlja u općini prebivališta osobe obavezne na izdržavanje)
Rješenje o korištenju prava na stalnu novčanu pomoć ili rješenje o smještaju u ustanovu socijalne zašteCentar za socijalni radNa uvid(dokaz o primanjima – potvrda o visini ličnog dohotka, potvrda Službe za zapošljavanje, potvrda PIO)
Izvod iz matične knjige rođenih za maloljetne članoveNadležna općina-matični uredOvjerena kopija(uvjerenje se pribavlja u općini prebivališta članova domaćinstva)
Potvrda o broju članova domaćinstvaMjesna zajednicaOriginal
Ovjerena kućna listaNadležna općina- služba za opću upravuOriginal
Uvjerenje da li su članovi porodice obavezni na izdržavanje po osnovu statusa- civilne žrtve rataNadležna općina-služba za poslove zaštite civilnih žrtava rataOriginal
Dokazi o primanjima za sve članove porodice obavezne na izdržavanjePoslodavac/Služba za zapošljavanje Kantona SarajevoOriginal
Uvjerenje za sve članove porodice obavezne na izdržavanje da li su korisnicu lične ili porodične invalidnineNadležna općina- služba za boračko-invalidsku zaštituOriginal

Ostale informacije

RokObavještenje
Rok utvrđen propisom je odmah po saznanju za smrt osobe.Zahtjev se podnosi pismeno-u slobodnoj formi.