Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjegliceJU "Kantonalni centar za socijalni rad"
Šifra obrasca:
KCSR.13

Predmet: OSTVARIVANJE PRAVA NA LIČNU INVALIDNINU, DODATAK ZA NJEGU I POMOĆ DRUGOG LICA I ORTOPEDSKI DODATAK


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime


____________________________________________________________________________________________
Adresa stanovanja


____________________________________________________________________________________________
Zanimanje


____________________________________________________________________________________________
Godine radnog staža


____________________________________________________________________________________________
Da li je ostvareno pravo na novčanu naknadu za njegu i pomoć po drugom osnovu

OSTVARIVANJE PRAVA NA LIČNU INVALIDNINU, DODATAK ZA NJEGU I POMOĆ DRUGOG LICA I ORTOPEDSKI DODATAK

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Lična kartaMUP Kantona SarajevoNa uvid(uvjerenje se pribavlja u općini prebivališta /boravišta podnosioca zahtjeva)
Prijava mjesta prebivališta-boravištaMUP Kantona SarajevoOvjerena kopija(uvjerenje se pribavlja u općini prebivališta podnosioca zahtjeva)
Uvjerenje o državljanstvu za podnosioca zahtjevaNadležna općina-matični uredOvjerena kopija
Nalaz, ocjena, mišljenje ljekarske komisije o utvrđenom procentu invaliditetaInstitut za ocjenu radne sposobnostiOriginal
Izvod iz matične knjige rođenihNadležna općina-matični uredOvjerena kopija
Tekući računBankaOvjerena kopija
Rješenje o kategorizaciji za lica ometena u fizičkom i psihičkom razvojuKomisija za kategorizacijuOvjerena kopija
Uvjerenje da li je podnosilac zahtjeva korisnik prava na novčanu naknadu za tjelesno oštećenjePIOOriginal
Uvjerenje za podnosioca zahtjeva da li je korisnik prava po osnovu statusa civilne žrtve rataNadležna općina-služba za poslove zaštite civilnih žrtava rata i raseljenih licaOriginal
Uvjerenje da li je podnosilac korisnik prava po osnovu boračko-invalidske zaštiteNadležna općina-služba za boračko-invalidsku zaštituOriginal
Rješenje, nalaz, ocjena i mišljenje da su korisnici lične invalidnine po osnovu boračko-invalidske zaštiteInstitut za ocjenu radne sposobnostiOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 60 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 30 dana.Rješenje kojim je osoba ostvarila pravo na ličnu invalidninu