Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjegliceJU "Kantonalni centar za socijalni rad"
Šifra obrasca:
KCSR.09

Predmet: Ostvarivanje prava na novčanu naknadu za vrijeme čekanja na zaposlenje


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime podnosioca


____________________________________________________________________________________________
Adresa prebivališta


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon

Ostvarivanje prava na novčanu naknadu za vrijeme čekanja na zaposlenje

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Lična kartaMUP Kantona SarajevoNa uvid
Prijava mjesta prebivališta-boravištaMUP Kantona SarajevoOvjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu za podnosioca zahtjevaNadležna općina-matični uredOvjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenihNadležna općina-matični uredOvjerena kopija(matični ured mjesta rodjenja maloljetne osobe)
Potvrda o broju članova domaćinstvaMjesna zajednicaOriginal
Potvrda Službe za zapošljavanje KS o redovnom javljanjuSlužba za zapošljavanje Kantona SarajevoOriginal
Uvjerenje o kretanjuMUP Kantona SarajevoOriginal
DiplomaObrazovna ustanovaKopija-original na uvid
SvjedočanstvoObrazovna ustanovaKopija-original na uvid
Uvjerenje PIOPIOKopija-original na uvid
Primjerak tekućeg računaBankaKopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 60 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana.Rok za rješavanje urednog zahtjeva 30 dana.Rješenje kojim korisnik ostvaruje pravo važi do trenutka isp