Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjegliceJU "Kantonalni centar za socijalni rad"
Šifra obrasca:
KCSR.06

Predmet: Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane druge osobe (stara lica iznad 65 godina života)


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime


____________________________________________________________________________________________
Adresa prebivališta


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane druge osobe (stara lica iznad 65 godina života)

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Lična karta za sve punoljetne članove domaćinstvaMUP Kantona SarajevoNa uvid
Prijava mjesta prebivališta-boravišta za sve članove domaćinstvaMUP Kantona SarajevoOvjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu za podnosioca zahtjevaNadležna općina-matični uredOvjerena kopija(općina prema mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva)
Izvod iz matične knjige rođenih za maloljetne članove domaćinstvaMatični ured općine na čijem području je maloljetna osoba rođenaOvjerena kopija
Potvrda o broju članova domaćinstvaMjesna zajednicaOriginal
Kućna listaNadležna općina-služba za opću upravuOriginal
Uvjerenje o kretanju za podnosioca zahtjevaMUP Kantona SarajevoOriginal
Dokazi o primanjima za sve članove domaćinstvaPoslodavac/Služba za zapošljavanje Kantona sarajevoOriginal(dokaz o primanjima – potvrda o visini ličnog dohotka, potvrda Službe za zapošljavanje, potvrda PIO, potvrda škole/fakulteta)
Uvjerenje službe boračko-invalidske zaštite za sve članove domaćinstva da li su korisnici lične ili porodične invalidnineNadležna služba boračko-invalidske zaštite općine na čijem području domačnistvo ima prebivališteOriginal
Uvjerenje da li su podnosioc zahtjeva i članovi domaćinstva korisnici prava na PIOZavod PIOOriginal
Uvjerenje nezaposlenosti za članove domaćinstvaSlužba za zapošljavanje Kantona SarajevoOriginal
Medicinska dokumentacija za podnosioca zahtjeva (ne starija od 6 mjeseci)Zdravstvena ustanovaOriginal
Uvjerenje za ostvarivanje prava na ličnu/ porodičnu invalidninu i ortopedski dodatak- po osnovu statusa civilne žrtve rataSlužba za upravu za obavljanje poslova uprave iz oblasti zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecomOriginal
Uvjerenje porezne uprave za sve punoljetne članove domaćinstvaPoreska uprava nadležne općineOriginal(poreska uprava -prema mjestu prebivališta/boravišta podnosioca zahtjeva)
Primjerak tekućeg računa BankaKopija
Nalaz i mišljenje o potrebi za njegom i pomoći od strane druge osobeZavod za medicinu radaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
60 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana.Rješenje kojim korisnik ostvaruje pravo važi sve dok postoje