Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjegliceJU "Kantonalni centar za socijalni rad"
Šifra obrasca:
KCSR.05

Predmet: Ostvarivanje prava na stalnu novčanu pomoć


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime podnosioca


____________________________________________________________________________________________
Adresa prebivališta


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon


____________________________________________________________________________________________
Razlog zašto je potrebna stalna novčana podrška

Ostvarivanje prava na stalnu novčanu pomoć

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Lična karta za sve punoljetne članove domaćinstvaMUP Kantona SarajevoNa uvid
Prijava mjesta prebivališta-boravišta za sve članove domaćinstvaMUP Kantona SarajevoOvjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu za podnosioca zahtjeva Nadležna općina-matični uredOvjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih za maloljetne članove domaćinstvaNadležna općina-matični uredOvjerena kopija(matični ured prema mjestu rodjenja maloljetne osobe)
Potvrda o broju članova domaćinstvaMjesna zajednicaOriginal
Kućna listaNadležna općinaOriginal
Uvjerenje o kretanju za sve punoljetne članove domaćinstvaMUP Kantona SarajevoOriginal
Dokazi o primanjima za sve članove domaćinstvaPoslodavac/Služba za zapošljavanje Kantona SarajevoOriginal(dokaz o primanjima – potvrda o visini ličnog dohotka, potvrda službe za zapošljavanje, potvrda PIO, potvrda škole/fakulteta)
Uvjerenje za sve članove domaćinstva da li su korisnici lične ili porodične invalidnineNadležna općina- služba boračko-invalidske zaštiteOriginal(nadležna je općina prebivališta članova domaćinstva)
Dokaz o stambenom statusu ( dokaz o vlasništvu ili ugovor o podstanarstvu-ovjeren u poreskoj upravi općine prebivališta/boravišta)ZK ured/ poreska uprava nadležne općineOvjerena kopija
Dokaz o kvadraturi stambenog prostoraOpćina-služba socijalne zaštiteOvjerena kopija(dokaz o kvadraturi stambenog prostora -utvrdjuje se od strane stručnih radnika -na terenu – općine koja vodi postupak po osnovu zahtjeva)
Uvjerenje iz katastra/zemljišno-knjižni izvadak za sve članove domaćinstvaZK ured/ nadležna općina-služba za imovinsko -pravne odnoseOriginal
Uvjerenje za sve članove domaćinstva za ostvarivanje prava na ličnu/ porodičnu invalidninu i ortopedski dodataka po osnovu statusa-civilne žrtve rataNadležna općinaOriginal(nadležna je služba općine za obavljanje poslova iz oblasti zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom)
Uvjerenje porezne uprave za sve punoljetne članove domaćinstvaPoreska uprava nadležne općineOriginal
Uvjerenje o posjedovanju motornog vozila za sve članove domaćinstvaMUP Kantona SarajevoOriginal
Rješenje o statusu raseljenog lica i dokaz o nemogućnosti povratka u ranije mjesto prebivalištaMinistarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona SarajevoKopija-orginal na uvid
Nalaz o utvrdjenoj radnoj nesposobnosti i medicinska dokumentacija ( za lica mlađa od 65 godina)Zavod za medicinu rada Kantona SarajevoOriginal
Primjerak tekućeg računaBankaOvjerena kopija
Lična karta srodnika koji je po Zakonu obavezan na izdržavanjeMUP Kantona SarajevoNa uvid
Prijava mjesta prebivališta za srodnika-e koji su po Zakonu dužni na izdržavanjeMUP Kantona SarajevoOvjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih za maloljetne članove domaćinstva srodnika koji je po Zakonu dužan na izdržavanjeNadležna općina-matični uredOvjerena kopija(matični ured prema mjestu rodjenja maloljetne osobe)
Potvrda o broju članova domaćinstva za srodnika koje je po Zakonu dužan na izdržavanjeMjesna zajednicaOvjerena kopija
Kućna lista za srodnika koji je po Zakonu dužan na izdržavanjeNadležna općina-služba za opću upravuOvjerena kopija
Dokaz o primanjima za srodnika koji je po Zakonu obavezan na izdržavanjePoslodavac/ Služba za zapošljavanje Kantona SarajevoOvjerena kopija
Uvjerenje za sve članove domaćinstva da li su korisnici lične ili porodične invalidnine- za srodnike koji su po zakonu obavezni na izdržavanjeNadležna općina- služba boračko-invalidske zaštiteOvjerena kopija(nadležna je općina prebivališta članova domaćinstva)
Uvjerenje porezne uprave za sve punoljetne članove domaćinstva srodnika koji je po Zakonu obavezan na izdržavanjePoreska uprava nadležne općineOvjerena kopija(Prema prebivalištu podnosioca zahtjeva)

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
60 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana.Rješenje kojim korisnik ostvaruje pravo važi sve dok postoje