Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjegliceJU "Kantonalni centar za socijalni rad"
Šifra obrasca:
KCSR.01

Predmet: Smještaj u ustanovu socijalne zaštite


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime podnosioca


____________________________________________________________________________________________
Adresa


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon

Smještaj u ustanovu socijalne zaštite

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Lična kartaMUP Kantona SarajevoNa uvid
Prijava mjesta prebivališta-boravištaMUP Kantona SarajevoOvjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvuNadležna općina-matični uredOvjerena kopija
Rodni listNadležna općina-matični uredOvjerena kopija
Potvrda mjesne zajedniceMjesna zajednicaOriginal
Kućna lista iz nadležne opštineNadležna općina-služba za opću upravuOriginal
Izjava srodnika o participaciji troškovaNadležna općinaOriginalIzjava se uzima u službi za socijalnu zaštitu, a ista ovjerava u službi za opću upravu općine-(nadležne za postupak smještaja
Dokazi o primanjima za podnosioca zahtjeva i sve bliže srodnikePoslodavac/Služba za zapošljavanje KSOriginal ili kopija(potvrda o visini ličnog dohotka, potvrda Službe za zapošljavanje, potvrda PIO, potvrda škole/fakulteta)
Uvjerenje službe boračko-invalidske zaštite za podnosioca zahtjeva i bliže srodnike (da li su korisnici lične ili porodične invalidnine)Nadležna služba boračko-invalidske zaštite općine na čijem području domaćinstvo ima prebivališteOriginal
Dokaz o stambenom statusu podnosioca zahtjeva ( ugovor o vlasništvu ili ugovor o zakupu-ovjeren u poreskoj upravi općine prebivališta/boravišta)ZK ured/ poreska uprava nadležne općineOvjerena kopija
Ljekarski nalaz( kojim se utvrdjuje da ne boluje od zaraznih bolesti)Zdravstvena ustanovaOriginal
Uvjerenje katastra/zemljišno-knjižni izvadak ZK ured/ općinaOriginal
Uvjerenje općinskog organa uprave nadležnog za provođenje postupka za ostvarivanje prava na ličnu invalidninu., porodičnu invalidninu i ortopedski dodatak po osnovu statusa civilne žrtve rataNadležna općina (služba za upravu)Original
Uvjerenje porezne upravePoreska uprava nadležne općineOriginalPrema prebivalištu/boravištu podnosioca
Nalaz neuropsihijatraZdravstvena ustanovaOriginal
Rješenje o statusu raseljenog lica i dokaz o nemogućnosti povratka u ranije mjesto prebivalištaMinistarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona SarajevoKopija-original na uvid
Za srodnike koji su po Zakonu obavezni na izdržavanje ( lična karta, prijava mjesta prebivališta, izvod iz matične knjige rodjenih-za maloljetne članove domaćinstva itd.)MUP/nadležna općinaOriginal
Medicinska dokumentacijaZdravstvena ustanovaOvjerena kopija
Izjava podnosioca zahtjeva/staratelja o pristanku na smeštaj kao i u troškovima smještaja u visini ličnih primanjaNadležna općinaOriginal
Zdravstvena knjižicaZavod zdravstvenog osiguranjaOriginal
Uvjerenje o kretanjuMUP Kantona Sarajevo Original

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
30 dana. Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana.Rješenje kojim korisnik ostvaruje pravo važi sve dok postoje