InstitucijeKantonalna uprava civilne zaštite
Šifra obrasca:
KUCZ.03

Predmet: POLAGANJE ISPITA IZ OBLASTI PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE


____________________________________________________________________________________________
Naziv pravnog lica,državnog organa ili druge institucije


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime kandidata


____________________________________________________________________________________________
Ime oca kandidata


____________________________________________________________________________________________
Dan, mjesec, godina rođenja kandidata


____________________________________________________________________________________________
Podaci o završenoj školi/fakultetu i stečenom stručnom zvanju


____________________________________________________________________________________________
Sjedište škole-fakulteta


____________________________________________________________________________________________
Stečeno stručno zvanje


____________________________________________________________________________________________
Godina sticanja zvanja


____________________________________________________________________________________________
Naziv i adresa pravnog lica,državnog organa ili druge institucije u kojem je kandidat zaposlen


____________________________________________________________________________________________
Poslovi na koje je kandidat raspoređen u pravnom licu,državnom organu ili drugoj instituciji


____________________________________________________________________________________________
Datum postavljanja na radno mjesto

POLAGANJE ISPITA IZ OBLASTI PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaForma
Diploma o završenom srednjoškolskom obrazovanjuObrazovna institucijaKopija, original – na uvid
Ugovor o radu ili rješenje o postavljenju na radno mjesto iz poslova protivpožarne zaštitePravno liceKopija, original – na uvid
Potvrda/uvjerenje o radnom iskustvuPravno liceOriginal ili ovjerena kopija
Rodni listOpćina/matična službaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplaćenoj naknadiPošta/bankaOriginal

Takse i naknade

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markicaPoziv na broj
Naknada za polaganje ispita za protivpožarnu zaštituTroškove polaganje ispita snosi pravno lice, državni organ ili druga institucija u kojoj je kandidat zaposlen u skladu sa tačkom 18 programa polaganja ispita za protivpožarnu zaštitu.( iznos 300 KM)3380002210019260Vr.prih.: 722429; prima. Depozitni račun Kantona Sarajevo; budž.org. 2901001

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Rok utvrđen propisom – Najmanje 30 dana prije početka redovnProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 5 dana.Trajno