InstitucijeZavod za planiranje razvoja Kantona SarajevoSektor za GIS
Šifra obrasca:
ZP.GIS.01

Predmet: IZVOD IZ PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime podnosioca zahtjeva


____________________________________________________________________________________________
Ulica


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon


____________________________________________________________________________________________
Vrsta zahtjeva(izvoda) koji se trazi : (prostorni plan, urbanistički plan)


____________________________________________________________________________________________
Format u kojem se izvod traži (A4,A3,A0)

IZVOD IZ PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaForma
Kopija katastraskog planaNadležna općinska služba (katastar)Kopija
Dokaz o uplati naknadePošta/bankaOriginal
Koordinate prelomnih tačaka predmetne parcele ili predmetnog obuhvataFirma koja se bavi geodetskim poslovima Original

Takse i naknade

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markicaPoziv na broj
Naknada za izdavanje i umnožavanje izvoda iz Prostornog plana Kantona Sarajevo( kopiranje i/ili štampanje izvoda formata A4;A3;A0)30 KM; 60KM;150KM3380002210019263Vr.prih.: 722631; prima. Depozitni račun trezora Kantona Sarajevo; budž.org. 2701001

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Rok utvrđen propisom je 30 dana.Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 7 dana.20 godina