Ministarstvo zdravstva
Šifra obrasca:
MZ.OPP.12

Predmet: UVJERENJE O ČINJENICAMA O KOJIMA SE VODI/NE VODI SLUŽBENA EVIDENCIJA


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime


____________________________________________________________________________________________
Adresa stanovanja


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon


____________________________________________________________________________________________
Obrazloženje zahtjeva – navesti činjenice i razlog zbog kojeg se traži izdavanje uvjerenja/potvrde o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija

UVJERENJE O ČINJENICAMA O KOJIMA SE VODI/NE VODI SLUŽBENA EVIDENCIJA

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaForma
Dokaz o uplati kantonalne takse (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal

Takse i naknade

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Administrativna taksa za zahtjev 2 KMTaksena markica

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Rok za uvjerenje o činjenicama o kojima se vodi službena eviZakonski rok 5 dana (čl. 169), odnosno 8 dana (čl.170)Trajno