Ministarstvo zdravstva
Šifra obrasca:
MZ.OPP.06

Predmet: OBAVLJANJE METODA I POSTUPAKA ALTERNATIVNE MEDICINE U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI/PRIVATNOJ PRAKSI


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime/Naziv zdravstvene ustanove


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon


____________________________________________________________________________________________
Adresa sjedišta

OBAVLJANJE METODA I POSTUPAKA ALTERNATIVNE MEDICINE U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI/PRIVATNOJ PRAKSI

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaForma
Rješenje o registraciji zdravstvene ustanove odnosno privatne prakseNadležni sud/kantonalno ministarstvo zdravstvaOvjerena kopija
Dokaz o ispunjavanju uvjeta prostoraPodnosilac zahtjevaOvjerena kopija
Saglasnost nadležne komore zdravstvenih radnikaNadležna komora zdravstvenih radnikaOvjerena kopija
Dokaz o zakupu ili vlasništvu poslovnog prostoraNadležni sud ili notarOvjerena kopija
Diploma o završenom medicinskom,stomatološkom, farmaceutskom ili farmaceutskobiokemijskom fakultetu, fakultetu zdravstvenih studijaili srednje škole zdravstvenog usmjerenja (za privatnu praksu)Nadležna obrazovna institucijaOvjerena kopija
Dokaz o zaposlenom stručnom kadru i obučenosti za obavljanje alternativne medicine (za zdravstvenu ustanovu)Zdravstvena ustanova/kantonalno ministarstvoOvjerena kopija
Licenca za radNadležne komore zdravstvenih radnikaOvjerena kopija
Uvjerenje o položenom stručnom ispituNadležno ministarstvo zdravstvaOvjerena kopija
Uvjerenje o položenom specijalističkom ispituNadležno ministarstvo zdravstvaOvjerena kopija
Ljekarsko uvjerenjeOvlaštena zdravstvena ustanovaOriginal
Dokaz o posjedovanju odgovarajuće vrste i količine lijekova imedicinskih sredstava za obavljanje odgovarajućihmetoda i postupaka alternativne medicinePodnosilac zahtjeva/dobavljačOriginal
Dokaz o uplati kantonalne takse (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal
Dokaz o uplati naknade za rad stručne komisijeBanka ili poštaOriginal

Takse i naknade

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markicaPoziv na broj
Kantonalna administrativna taksa za rješenje kojim se odobrava rad35 KM338-000-22100192-63 UniCredit BankVr.prih.: 722121; prima. Budžet Kantona Sarajevo
Administrativna taksa za zahtjev2 KMTaksena markica
Troškovi komisije za utvrđivanje ispunjavanja uslova za obavljanje metoda i postupaka alternativne medicine100 KM neto po članu Komisije, uvećano za iznos pripadajućih poreza /doprinosa338-000-22100192-63 UniCredit BankVr.prih.: 722631; budž.org. 2001001; prima. Budžet Kantona Sarajevo;

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 danaTrajno