Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo
Šifra obrasca:
MP.SPVŠ.01

Predmet: SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR UVOZNIKA POLJOPRIVREDNOG SJEMENA, SADNOG MATERIJALA, PRESADNICA I MICELIJA JESTIVIH I LJEKOVITIH GLJIVA


____________________________________________________________________________________________
Naziv pravnog lica


____________________________________________________________________________________________
Adresa sjedišta


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon

SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR UVOZNIKA POLJOPRIVREDNOG SJEMENA, SADNOG MATERIJALA, PRESADNICA I MICELIJA JESTIVIH I LJEKOVITIH GLJIVA

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaForma
Rješenje o upisu u sudski registarRegistar Općinskog sudaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o ispunjavanju uvjeta o stručnoj spremi zaposlenika o završenom VII/I stepenu obrazovanja poljoprivrednog fakultetaVisokoškolska ustanovaOriginal ili ovjerena kopija
Doakaz o stalnom uposlenim licima sa VII/I stepena stručne spreme koja vode proizvodnjuObrazac JS 3100 ovjeren od Porezne upraveOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o vlasništvu, odnosno korištenju skladišta za smještaj i usklađivanje roba koje zadovoljava minimalnim tehničkim uvjetima, sanitarno-higijenskim uvjetima i opreme za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju objekta i biljaOpćinski sud ili ugovor stranakaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati administrativnih taksi (taksene marke)Kantona SarajevoOrginal

Takse i naknade

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za zahtjev2 KMTaksena markica
Taksa za izdavanje rješenja8 KMTaksena markica

Ostale informacije

RokObavještenje
30 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana.Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana. Od plaćanja kantonalne administrativne takse oslobodjena su lica iz člana 8. Zakona o administrativnim taksama ,” Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 30/01,22/02, 10/05,26/08, 23/16, uz obavezno prilaganje dokaza o oslobadjanju od plaćanja istih.