Ministarstvo zdravstva
Šifra obrasca:
MZ.OPP.04

Predmet: POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZDRAVSTVENIH RADNIKA SA STEČENOM SREDNJOM STRUČNOM SPREMOM


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime


____________________________________________________________________________________________
Adresa stanovanja (ulica, broj i mjesto)


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon


____________________________________________________________________________________________
Naziv ustanove u kojoj je kandidat obavio pripravnički staž


____________________________________________________________________________________________
Naziv stručnog zvanja


____________________________________________________________________________________________
Period u kojem je obavljen pripravnički staž


____________________________________________________________________________________________
Datum rođenja


____________________________________________________________________________________________
Ime oca

POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZDRAVSTVENIH RADNIKA SA STEČENOM SREDNJOM STRUČNOM SPREMOM

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaForma
Diploma/SvjedočanstvoSrednja škola zdravstvenog usmjerenjaOvjerena kopija
Pripravnička knjižica (popunjena i ovjerena)Zdravstvena ustanovaOriginal
Prijava zdravstvene ustanove u kojoj je obavljen stažZdravstvena ustanovaOriginal
Vjenčani list za kandidatkinje kojima je diploma izdata pod djevojačkim prezimenomMatični uredOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplaćenoj naknadiPošta/bankaOriginal

Takse i naknade

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markicaPoziv na broj
Naknada ispitnoj komisiji20 KM neto po članu Komisije, uvećano za iznos pripadajućih poreza /doprinosa.338-000-22100192-60Vr.prih.: 722631; budž.org. 2001001; prima. Budžet Kantona Sarajevo; poziv na br. 107861404

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje predmeta 15 dana u uobičajeno složenim predmetima. Rok za rješavanje naročito složenih predmeta 30 dana.Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 danaTrajno