Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo pravde i uprave

CANTON SARAJEVO
Ministry of Justice and Administration

 

Ministarstvo pravde i upraveSektor za upravu
Šifra obrasca:
MPU.SU.04

Predmet: POLAGANJE STRUČNOG ISPITA NAMJEŠTENIKA


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime podnosioca zahtjeva


____________________________________________________________________________________________
Adresa


____________________________________________________________________________________________
Broj telefona

POLAGANJE STRUČNOG ISPITA NAMJEŠTENIKA

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaForma
Uvjerenje o završenoj školskoj spremi ili diplomaObrazovna institucijaOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje ili potvrda o pripravničkom stažu, odnosno o radnom stažuPoslodavacOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati taksePošta/bankaOriginal
Dokaz o uplati naknadePošta/bankaOriginal

Takse i naknade

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markicaPoziv na broj
Administrativna taksa za uvjerenje4 KMTaksena markicaVr.prih.: 722631; prima. Budžet Kantona Sarajevo; budž.org. /
Naknada za polaganje stručnog ispita400 KM, za polaganje popravnog ispita – 100 KM, za polaganje popravnog ispita iz jednog predmeta – 50 KM3380002210019260

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 30 dana.Rok za pregledanje potpunosti zahtjeva i izdavanja poziva/saopštenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje predmeta 15 dana.Trajno