Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo zaobrazovanje, nauku i mlade

CANTON SARAJEVO
Ministry for Education, Science and Youth

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mladeSektor plana analize i statistike
Šifra obrasca:
MONM.SPAS.02

Predmet: POVRAT POGREŠNO ILI VIŠE UPLAĆENIH SREDSTAVA


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime podnosioca zahtjeva


____________________________________________________________________________________________
Datum uplate sredstava


____________________________________________________________________________________________
Iznos uplaćenih sredstava


____________________________________________________________________________________________
Svrha uplate


____________________________________________________________________________________________
Razlozi za povrat sredstava


____________________________________________________________________________________________
Račun na koji se treba izvršiti povrat

POVRAT POGREŠNO ILI VIŠE UPLAĆENIH SREDSTAVA

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Kopija bankovne kartice ili potvrde banke o otvaranju računa u banciBanka, poštaOriginal(ukoliko u zahtjevu nije naznačen broj računa na koji se sredstva trebaju vratiti)
Dokaz o uplati pogrešno ili više uplaćenih sredstavaBanka, poštaKopija

Ostale informacije

RokObavještenje
Rok utvrđen propisom je 30 dana.Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 30 dana.