Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo zaobrazovanje, nauku i mlade

CANTON SARAJEVO
Ministry for Education, Science and Youth

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mladeSektor za saobraćaj i edukaciju
Šifra obrasca:
MONM.SSE.05

Predmet: PRODUŽENJE DOZVOLE VOZAČA INSTRUKTORA/PRODUŽENJE LICENCE


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime


____________________________________________________________________________________________
Ime jednog roditelja


____________________________________________________________________________________________
Adresa i broj telefona


____________________________________________________________________________________________
Kategorija koje posjedujem u staroj dozvoli


____________________________________________________________________________________________
Kategorija-podkatergorija za koju se izdaje nova dozvola


____________________________________________________________________________________________
Broj i datum izdavanja licence

PRODUŽENJE DOZVOLE VOZAČA INSTRUKTORA/PRODUŽENJE LICENCE

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaForma
Potvrda o odslušanim stručnim usavršavanjimaObrazovna institucijaOriginal
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnostiNadležna zdravstvena ustanovaOriginal
Vozačka dozvolaMUP Kopija-original na uvid
Lična kartaMUP Na uvid
Dozvola vozača-instruktoraMinistarstvo za obrazovanje,nauku i mladeOvjerena kopija
LicencaMinistarstvo za obrazovanje,nauku i mladeOvjerena kopija
Dokaz o uplati naknadePošta/bankaOriginal
Stara dozvola instruktoraMinistarstvo za obrazovanje,nauku i mladeOvjerena kopija
Stara LicencaMinistarstvo za obrazovanje,nauku i mladeOvjerena kopija

Takse i naknade

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markicaPoziv na broj
Naknada za troškove izdavanja-zamjene dozvole za instruktora vožnje40 KM338-0002210019263Vr.prih.: 722631; prima. Depozitni račun budžeta Kantona Sarajevo; budž.org. 2101001
Naknada za troškove izdavanja-zamjene licence40 KM338-0002210019263Vr.prih.: 722631; prima. Depozitni račun budžeta Kantona Sarajevo; budž.org. 2101001

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Rok utvrđen propisom je 30 dana.Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 30 dana.5 godina