Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo unutrašnjih poslova

CANTON SARAJEVO
Ministry of Internal Affairs

Ministarstvo unutrašnjih poslovaInspektorat za zaštitu od požara
Šifra obrasca:
MUP.UAP.I.02

Predmet: ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA ODRŽAVANJA I ISPITIVANJA APARATA ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA


____________________________________________________________________________________________
Naziv pravnog lica


____________________________________________________________________________________________
Adresa sjedišta


____________________________________________________________________________________________
Kontakt osoba


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon


____________________________________________________________________________________________
Predmet zahtjeva

ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA ODRŽAVANJA I ISPITIVANJA APARATA ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaForma
Rješenje o upisu u sudski registarOpćinski sudKopija
Dokaz o raspolaganju odgovarajućim radnim prostorom (zemljišnoknjižni izvadak ili ugovor o zakupu)Općinski sud/podnosilac zahtjevaOriginal
Popis opreme za održavanjeaparata za gašenje požaraPodnosilac zahtjevaOriginal
Dokaz o položenom stručnom ispitu za stručno liceOvlaštenje proizvođača do donošenja propisa od strane Federalnog ministarstva energetike i rudarstvaOvjerena kopija
Dokaz da je stručno lice u radnom odnosuPIO/MIOOvjerena kopija
Dokaz o uplati takse (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal

Takse i naknade

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa na zahtjev2 KMTaksena markica
Taksa na rješenje8 KMTaksena markica

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok za rješavanje 30 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana.Rok za rješavanje urednog zahtjeva 15 dana.Neograničeno