PRODUŽENJE DOZVOLE VOZAČA INSTRUKTORA/PRODUŽENJE LICENCE

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mladeSektor za saobraćaj i edukaciju

 

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo zaobrazovanje, nauku i mlade

CANTON SARAJEVO
Ministry for Education, Science and Youth

 

Šifra postupka: 
MONM.SSE.05
Djelatnosti: 
Nauka, obrazovanje i mladi, kultura i sport

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Azra Ivazovićpomoćnik ministra 033/770-195azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Izdavanje važeće dozvole za instruktora vožnje, odnosne licence.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, član 178., “Službeni glasnik BiH”, broj: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13; Pravilnik o sticanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila, član 22. Stav (5), “Službeni glasnik BiH”, broj: 15/07 i 41/07; Pravilnik o uvjetima i načinu dobivanja licence, član 27. Stav (4), “Službeni glasnik BiH”, broj: 12/07, 41/07 i 13/13; Pravilnik o provođenju poslova iz Pravilnika o sticanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila, član 17., “Službene novine KS”, broj: 45/15; Pravilnik o provođenju poslova iz Pravilnika o uvjetima i načinu dobijanja licence, član 14., Službene novine KS broj 45/15.

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za troškove izdavanja-zamjene dozvole za instruktora vožnje40 KMVr.prih.: 722631; prima. Depozitni račun budžeta Kantona Sarajevo; budž.org. 2101001338-0002210019263
Naknada za troškove izdavanja-zamjene licence40 KMVr.prih.: 722631; prima. Depozitni račun budžeta Kantona Sarajevo; budž.org. 2101001338-0002210019263

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Ime jednog roditelja
Adresa i broj telefona
Kategorija koje posjedujem u staroj dozvoli
Kategorija-podkatergorija za koju se izdaje nova dozvola
Broj i datum izdavanja licence

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Potvrda o odslušanim stručnim usavršavanjimaObrazovna institucijaOriginal
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnostiNadležna zdravstvena ustanovaOriginal
Vozačka dozvolaMUP Kopija-original na uvid
Lična kartaMUP Na uvid
Dozvola vozača-instruktoraMinistarstvo za obrazovanje,nauku i mladeOvjerena kopija
LicencaMinistarstvo za obrazovanje,nauku i mladeOvjerena kopija
Dokaz o uplati naknadePošta/bankaOriginal
Stara dozvola instruktoraMinistarstvo za obrazovanje,nauku i mladeOvjerena kopija
Stara LicencaMinistarstvo za obrazovanje,nauku i mladeOvjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Rok utvrđen propisom je 30 dana.Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 30 dana.5 godina
Obrazac: