SAGLASNOST NA TRASU INFRASTRUKTURNIH MREŽA

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okolišaToplane sarajevo

Šifra postupka: 
KJKPT.SR.04
Djelatnosti: 
Prostorno uređenje, građenje i zaštita okoliša

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Admir Džubur,v.d. direktor Sektora razvoja033 612-338, 033 612-342toplane.loris@bih.net.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Izgradnja objekata i/ili priključenje na sistem Toplana.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 2/98, 48/99); Zakon o prostornom uređenju, član 99. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 07/05); Uredba o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije, član 7.(“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/13).

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za izdavanje saglasnosti na trasu infrastrukturnih mreža60 KMPrim. KJKP “Toplane-Sarajevo”338-900-22082827-07

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime podnosioca/naziv pravnog lica
Sjedište/adresa
Kontakt telefon
Šifra korisnika (za korisnike na sistemu KJKP “Toplane-Sarajevo”)

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Izvod iz katastra komunalnih uređaja sa označenom trasom, ne stariji od šest mjeseciZavod za izgradnju( izdaje); Nadležni općinski organ (ucrtava trasu na izvodu)Original ili kopija
Urbanistička saglasnost ne starija od godinu danaNadležan općinski organKopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
30 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 5 dana12 mjeseci
Obrazac: