ENERGETSKA SAGLASNOST

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okolišaSarajevogas d.o.o. Sarajevo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

CANTON SARAJEVO
Ministry of Communal Economy and Infrastructure

 

Šifra postupka: 
KJKPSG.SR.04
Djelatnosti: 
Prostorno uređenje, građenje i zaštita okoliša

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Golić Senadinžinjer saradnik za saglasnosti, standarde i normative033/568-185sgolic@sarajevogas.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Utvrđivanja usklađenosti datih tehničkih rješenja u projektnoj dokumentaciji sa važećom zakonskom i tehničkom regulativom.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakonj o upravnom postupku FBiH. član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Uredba o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede, svi članovi, (”Službene novine FBiH”, broj: 83/07); Pravilnik o preuzimanju i primjeni tehničkih propisa za oblast projektovanja, građenja, puštanja u pogon, eksploatacije i održavanja postrojenja i instalacija prirodnog gasa, svi članovi, (”Službene novine FBiH”, broj: 83/08); Zakon o prostornom uređenju KS, član 108., (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 07/05); Zakon o komunalnim djelatnostima, svi članovi, (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 31/04); Uredba o snabdijevanju prirodnim gasom KS, član 77. (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 27/13).

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Izdavanje energetske saglasnosti na projekatStambeni objekat – domaćinstvo, Q ≤ 100 KW – 20 KM po kom., poslovni objekat, Q ≤ 100 KW – 50 KM po kom., Za Q > 100 KW obračun se vrši po KW – 1 KM po KWVr. prih. Prihodi po osnovu usluga, Prim. KJKP “Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo338-900-22087546-12, 102-050-00000088-25, 161-000-00376000-24, 187-200-00000432-68, 154-001-20001654-81, 141-001-00006797-47, 101-101-00006369-38 ili 182-000-00001125-07

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Prezime i ime podnosioca zahtjeva/naziv pravnog lica
Ulica i broj
Općina
Kontakt telefon
Objekat na koje se odnosi rješenje se nalazi u ulici
Mjesto

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Projekat (tri primjerka)SarajevogasKopija
Stručno mišljenje firme nadležne za poslovo protivpozarne zaštite o primjenjenim mjerama zaštite od požara i eksplozijeOvlaštena firmaKopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
30 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 7 dana1 godina
Obrazac: