SAGLASNOST NA LOKACIJU

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okolišaSarajevogas d.o.o. Sarajevo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

CANTON SARAJEVO
Ministry of Communal Economy and Infrastructure

 

Šifra postupka: 
KJKPSG.SR.01
Djelatnosti: 
Prostorno uređenje, građenje i zaštita okoliša

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Belma Džambićvodeći tehničar za energetiku, razvoj i projektovanje033 568-138belmadz@sarajevogas.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Svrha postupka je bezbjedna i zakonita izgradnja objekata u skladu sa planom prostornog uređenja. Postupkom se postiže usklađenost položaja i načina izgradnje objekata sa položajem postojeće i planirane gasne mreže, a koja je neophodna radi zaštite gasovoda, imovine i lica u blizini gasovoda, radi kontinuiranog snabdijevanja prirodnim gasom objekata u Kantonu i radi stvaranja pretpostavki za priključenje planiranog objekta na distributivnu gasnu mrežu.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Uredba o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede, član 14., 15. i 53. (“‘Službene novine FBiH”, broj: 83/07); Pravilnik o preuzimanju i primjeni tehničkih propisa za oblast projektovanja, građenja, puštanja u pogon, eksploatacije i održavanja postrojenja i instalacija prirodnog gasa, svi članovi, (”Službene novine FBiH”, broj: 83/08); Zakon o prostornom uređenju KS, članovi 15., 16., 89. i 99. (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 07/05); Zakon o komunalnim djellatnostima, članovi 3., 4., 5. i 17. (”Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 31/04 i 21/05); Uredba o snabdijevanju prirodnim gasom KS, članovi 1., 11., 29. i 77. (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 27/13).

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za izdavanje saglasnosti na lokacijuIndividualni stambeni objekat – domaćinstvo – 25 KM po kom., objekat kolektivnog stanovanja – 50 KM po kom., poslovni objekat – 50 KM po kom.Vr. prih. Prihodi po osnovu usluga, Prim. KJKP “Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo338-900-22087546-12, 102-050-00000088-25, 161-000-00376000-24 , 187-200-00000432-68, 154-001-20001654-81, 141-001-00006797-47, 101-101-00006369-38 ili 182-000-00001125-07

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Prezime i ime ili naziv firme
Ulica i broj ili sjedište firme
Općina
Kontakt telefon
Saglasnost se traži za izgradnju/dogradnju/rekonstrukciju/promjenu namjene/nadziđivanje ili legalizaciju objekta
Ulica i broj gdje se objekat nalazi
Mjesto gdje se objekat nalazi

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Rješenje o urbanističkoj saglasnostiOpćina, grad, Federalno ili kantonalno ministarstvo prostornog uređenjaKopija
Kopija katastarkog planaNadležna općinska služba -katastarKopija
Podloga katastra komunalnih uređajaZavod za izgradnju Kantona SarajevoKopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
30 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 7 dana1 godina
Obrazac: